Trans-Logo-Welsh-Beta.png
 
 

Mae gan bob un ohonom ddoniau a galluoedd arbennig. Rydym yn eu defnyddio gan ein bod ni’n eu mwynhau. Ond yn bwysicach, am eu bod yn rhoi boddhad i ni ac yn ein helpu i wasanaethu Duw.

Galwad yw rhywbeth mae Duw wedi’n galw i ni ei wneud. Mae pawb wedi’u galw i wneud rhywbeth, ac mae’n rhaid i bob un ohonom geisio deall beth yw ein galwad ni.

Beth mae Duw yn eich galw chi i’w wneud?