cysylltu

Felly beth yw’r cam nesaf?

Gweddïo a chymryd amser i wrando ar beth mae Duw yn eich galw i wneud.

Siarad â ffrindiau, teulu ac offeiriad eich plwyf i’ch helpu chi i ganfod a deall eich galwad.

Darllen cymaint ag y gallwch a deall yn well yr hyn rydych chi’n teimlo eich bod wedi eich galw iddo.

Defnyddio’r ffurflen gysylltu hon i gysylltu â chynghorydd galwedigaethau eich esgobaeth.

Eich Enw *
Eich Enw