gweinidog arloesi

Mae Gweinidog Arloesi yn bennaf yn cyflawni ei weinidogaeth y tu allan i’r eglwys fel y mae hi. Maen nhw’n gyfrifol am ddod o hyd i ffyrdd newydd, creadigol a chyffrous o ddenu pobl na fyddai’n cael cyfle i ystyried beth yw ffydd ac ysbrydolrwydd fel arall. Mae rhai Gweinidogion Arloesi’n cael eu hordeinio i weinyddu’r sacramentau hefyd.

Meithrin ac arwain ‘disgwyliadau newydd o’r eglwys’ ymysg y rhai sy’n ystyried beth yw ffydd a bod yn ddisgybl am y tro cyntaf.

James-Henley.jpg

James Henley

Esgobaeth Mynwy

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
James Henley ydw i ac rwy’n hyfforddi i fod yn weinidog arloesi ordeiniedig yng Nghasnewydd. Rwy’n arwain The Lab yng Nghasnewydd, a ddechreuodd fel grŵp o oedolion ifanc a oedd yn edrych i ‘gynnal eglwys’ mewn ffyrdd gwahanol. Mae pethau wedi datblygu ac mae sawl mynegiant gwahanol newydd o’r eglwys yn cynnwys Llan Llanast, cymuned o bobl ifanc sy’n archwilio’r profiad o fod yn ddisgybl gyda’i gilydd.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd
Hyfforddais i fod yn weithiwr ieuenctid yn wreiddiol gan gwblhau gradd mewn Diwinyddiaeth Gymhwysol. Ar hyn o bryd, rwy’n astudio am radd Meistr fel rhan o’m hyfforddiant ordeinio.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
I mi, mae gweinidogaeth arloesi yn gyffrous ond hefyd yn her fawr: gall meithrin perthynas ystyrlon o ymddiriedaeth gyda’r gymuned ehangach fod yn waith caled, ac mae’n gofyn am lawer iawn o ddyfalbarhad. Ond yn y pen draw, pan rydym ni’n gweld bywydau pobl yn newid er gwell, ac yn gweld pobl yn cymryd eu camau cyntaf ar daith ffydd newydd, mae’n rhoi boddhad mawr i rywun!