gweithiwr plant, ieuenctid a theuluoedd

Gweithwyr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yw’r rhai sy’n helpu’r eglwys i wasanaethu teuluoedd a phobl ifanc yn eu cymuned. Gall pobl gymryd rhan yn y math hwn o weinidogaeth mewn pob math o wahanol ffyrdd, o gynnal Ysgol Sul, Llan Llanast neu grwpiau ieuenctid, i fynd i ysgolion lleol a gweithio gyda phobl ifanc yn y gymuned.

Cysylltu â chymunedau o bob oed.

Naomi-Woods.jpg

Naomi Wood

Esgobaeth Bangor

Pwy ydw i a beth yw fy ngwaith?
Naomi Wood ydw i ac rwy’n un o Alluogwyr Gweinidogaeth Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Esgobaeth Bangor. Rwy’n gweithio ochr yn ochr ag eglwysi gan eu helpu i ddatblygu eu gweinidogaethau cyfredol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd a sefydlu rhai newydd gyda nhw. Mae gan bob Galluogydd yn yr Esgobaeth sgiliau a phrofiad gwahanol, ond rydym i gyd yn rhannu brwdfrydedd dros weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Hyfforddiant/Cymhwyster i wneud y swydd.
Bûm yn gweithio ym myd addysg ac mae hynny wedi fy helpu gyda’r swydd hon, ond dydy hynny ddim yn angenrheidiol ar gyfer y swydd.

Beth mae Gweinidogaeth yn ei olygu i mi
Mae gweld teuluoedd cyfan yn dod at ei gilydd i addoli Duw a dysgu mwy Amdano yn fraint anhygoel, pwy fydde ddim am fod yn rhan o hyn?